+48 669 994 495

Raspberry PI zmiana systemu z 32bit na 64bit

Po uruchomieniu pierwszy raz Raspberry Pi, pierwsze co robiłem, to przestawiałem się z systemu 32bit na 64bit.

Zmiana systemu z 32bit na 64bit odbywa się poprzez modyfikację pliku, dlatego wpisałem:

sudo nano /boot/config.txt

Na jego końcu dodajemy linię

arm_64bit=1

Zapisujemy plik i restartujemy system aby dane się zapisały. Po podniesieniu się systemu wpisujemy komendę

uname -a

Powinien pojawić się nam następujący komunikat:
Enter Captcha Here :